Služby poskytované IP telefonům

UCS poskytuje různé služby IP telefonům, jako jsou adresáře, vyhledávání kontaktů, přihlašování agentů ke call centru, atd.

DHCP Option 66

Pro funkční auto-provisioning je potřeba nastavit na DHCP serveru Option 66 (TFTP server name)

DHCP Option 66 musí být type String/Text

Adresáře

Obecné nastavení jaké adresáře jsou pomocí provisioningu poskytované IP telefonům se provádí v System → Parameters → Advanced → IP phone directory provision. Následně lze každému telefonu nastavit vlastní sadu adresářů v Telephony → Devices → Features → IP phone directory provision.

Jsou podporovány následující typy adresářů:

Typ Popis
auto Automaticky generovaný adresář z existujících klapek v UCS. Které klapky jsou zařazeny do seznamu se nastavuje v Extension → include in autogenerated directory.
auto=group_id Pouze klapky ve specifikované skupině, např. auto=123 pro group ID 123. Do seznamu jsou zařazeny klapky pouze ve zvolené skupině, nikoliv v podskupinách. Především pro obecné nastavení lze použít proměnnou auto={device.group_id}, která obsahuje ID skupiny, ve které je zařazen Device.
lookup=lookup_id Obasah vybraného loklálního adresáře UCS, který se spravuje v Telephony → Lookups, např. lookup=456 pro lookup ID 456.
personal Osobní adresář uživatele, který se spravuje v System → Users → Personal directory. Uživatel je k telefonu párován pomocí System → Users → Primary phone nebo funkcionalitou User Mobility.