Prvky v samotné dokumentaci

TOC

Obsah se tvoří podle nadpisů:

Upozornění

Takto vypadá důležité upozornění

Takto vypadá codehilite bez definice jazyka.

function test(){
  print("Hello world.")
}

Odkazy

Toto je odkaz: Odkza na dokumentaci

Seznamy

Číslovaný

 1. Jedna
 2. Dva
 3. Tři
 4. Čtyři
 5. Pět

Nečíslovaný

 • Jedna
 • Dva
 • Tři
 • Čtyři
 • Pět

Zdrojový kód

Takto vypadá zdrojový kód:

#!/usr/bin/python3

print("This line will be printed.")
x = 1
if x == 1:
  # indented four spaces
  print("x is 1.")

Tabulka

Hlavička tabulky
Řádek 1 Sloupec 2
Řádek 2 Text ve druhém sloupci
Hello World

Ceta v menu (pro Aplikace Admin a Operátor)

Takto vypdá unifikovaná cesta v menu pro aplikace Admin a Operátor

Nadpisy

Jsou 4:

Největší

Větší

Menší

Nejmenší

Obyčejný text vypadá takto.