Výběr vyzvánění pomocí API

Následující funkcionality jsou dostupné jen pokud se operátorovi spustí SoftPhone.

Získání informace o aktuálně vybraném vyzvánění

window.ucsOperator.state().ringingSound // 'default' | 'christmas' | 'lovingYou' | 'quest' | 'rush'

Výběr vyzvánění

window.ucsOperator.selectRingingSound('quest'); // 'default' | 'christmas' | 'lovingYou' | 'quest' | 'rush'

Test vybraného vyzvánění

window.ucsOperator.testRingingSound()

Vypnutí testu

window.ucsOperator.stopRingingSoundTest()