Týmy

Agentský tým menu Agentský tým

  • Name: Název týmu
  • Note: Poznámka

Status

AUX reason: Název stavu kdy agent nepřijímá hovory (věnuje se jiné činnosti) Obecné termíny telefonie

Color

Nastavuje barvy, které se zobrazují v aplikaci Operátor agentům po přepnutí do daného stavu

Contacts

Dodatečné kontakty při přepojení hovoru Přepojení hovoru

Calls

Allow direct transfers to agent: Povoluje přímé přepojení na agenta.
Allow transfers to queues: Povoluje přesměrování do front.

Inbound queue agent defaults: výchozí hodnoty pro příchozí frontu

Priority: Priorita agenta. Vyší číslo = dřívější přiřazení hovoru

 Příklad: Agent A má prioritu 100, Agent B má prioritu 80
 Oba agenti jsou ve stejné frontě na kterou volá klient. Hovor bude přesměrován na agenta A.

Switch to ACW after call: Po položení hovoru automaticky přepne agenta do AUX stavu ACW
Maximum time in ACW: Po jaké době bude agent zpět přepnut do online stavu
Switch to state if not answering: Pokud agent nezvedá hovory, přepne ho do stavu
Time in state if not answering: Jak dlouho zůstane ve stavu, pokud nezvedá hovory

Pokud je prázdné, agent zůstane přepnutý v daném stavu.

Outbound queue agent defaults: výchozí hodnoty pro odchozí frontu

Switch to ACW after call: Po položení hovoru automaticky přepne agenta do AUX stavu ACW
Maximum time in ACW: Po jaké době bude agent zpět přepnut do online stavu

E-mails

Maximum assigned e-mails to one agent: maximální počet přiřazených emailů na agenta

E-mail queue agent defaults:** výchozí hodnoty pro emailovou frontu:

Priority: priotrita
Maximum assigned emails in specific queue: maximální počet přiřazených emailů na agenta a na specifickou frontu

Tasks