Stromová Strukrura Menu Nabíkda(pravé tlačítko mysši)

Volba Význam
Billing Vyúčtování
Edit Upravit
Add group Přidat skupinu(složku)
Add phone Přidate telefon
Add voicemail Přidat hlasovou schránku
Add voicemail Přidat přístup do hlasové schránky
Add DISA Přidat DISA
Add IVR Přidat IVR (Automatický hlasový systém)
Add queue Přidat fronta
Add transformation Přidat transformaci
Add playback Přidat hlášku(hlásku, zvukovou zprávu)
Add application Přidat aplikační skript
Add MeetMe conference Přidat konferenční místnost
Add Time route Přidat Časové směrování
Add switch Přidat rozestník(logický přepínač)
Add fax Přidat fax
Delete Smazat