Aplikace Operátor - hlavní zobrazení

Číslo Popis
1. Aktuálně přihlášený operátor a nabídka ovládání aplikace
2. SMS zprávy
3. Historie hovorů
4. Osobní adresář
5. Aktuální linka, na které je operátor přihlášen
6. Pole pro zadání tel. čísla/linky
7. Vytočení zadaného čísla
8. Tlačítko “Připraven” - operátor je připraven přijímat příchozí hovory
9. Tlačítko “ACW” - operátor dokončuje práci spojenou s hovorem, nepřijímá hovory

hlavni_zobrazeni