Přeskočit na hlavní obsah

Asterisk

Dialplan

Při generování dialplanu UCS do souboru /etc/asterisk/extensions.conf přidává obsah souboru /etc/asterisk/extensions.merge.

Hooky pro odchozí hovory

Pro outgoing filtry UCS je možné provést hook, který je vykonán pro každý odchozí hovor. Hooky se definují v kontextu outgoinghooks, jednotlivé hooky mají jako extension filter<ID filtru v UCS>. Příkazy hooku jsou vykonány pomocí Gosub(outgoinghooks,filtr\<ID filtru v UCS\>,1(<ID trunku v UCS>,\$\{EXTEN\})). Přidávají se prostřednictvím souboru /etc/asterisk/extensions.merge:

[outgoinghooks]
exten => filter1,1,Verbose(1,Odchozí hovor prostřednictvím filtru ID 1 přes trunk ID ${ARG1} na číslo ${ARG2})
exten => filter1,n,SIPAddHeader(X-Email:name@customer.com)
exten => filter1,n,Return()

exten => filter2,1,Verbose(1,Odchozí hovor prostřednictvím filtru ID 2 přes trunk ID ${ARG1} na číslo ${ARG2})
exten => filter2,n,Set(CALLERID(name)=Oldřich Lavička)
exten => filter2,n,Return()
warning

Nezapomeňte zakončit hook pro každý filtr příkazem Return(), jinak Asterisk ukončí hovor na konci daného hooku.