4.55.3

Opravy

 • Filtrování metadat v historii hovorů zobrazuje i vybraný klíč metadat pokud nejsou nakonfigurované možnosti.

4.55.2

Opravy

 • Uživateli se zobrazuje, že má vybraná metadata ve filtru historie volání i pokud možnosti metadat nejsou nakonfigurovány.

4.55.1

Opravy

 • Výběr datumu a času pomocí kalendáře již funguje i pokud je operátorská aplikace spuštěna v iframe.

4.55.0

Nové funkcionality

 • OperatorAPI umožňuje výběr vyzvánění pro softwarový telefon.

4.54.5

Opravy

 • Opraveno sestavení aplikace.

4.54.4

Opravy

 • Políčko pro datum a čas v historii hovorů umožňuje zadat český, americký i ISO formát. Umožňuje zadat pouze čas. Hodnotu je zároveň možné editovat volně nebo pomocí kalendáře.

4.54.3

Opravy

 • Aplikace neskryje vybrané fronty ve filtru ani pokud jsou mu nedostupné. Díky tomu je možné frontu z filtru odebrat i po odebrání přístupu k ní.

4.54.2

Opravy

 • Zlepšena přívětivost filtru pro datum a čas v historii hovorů.

4.54.1

Opravy

 • Opraveno zamrznutí aplikace v historii hovorů.

Údržba

 • Aktualizace knihoven.

4.54.0

Údržba

 • Údržba stránky s adresáři.
 • Migrace knihovny pro lokalizaci.

4.53.0

Nové funkcionality

 • Zobrazení procentuálního skóre namísto celkového počtu dosažených bodů v hodnocení agentů.

Údržba

 • Výměna knihovny pro správu formulářů v emailech.

4.52.2

Opravy

 • Opraveno logování.
 • Přidána podpora starší verze UCS.

4.52.1

Nové funkcionality

 • Komponenta pro vytáčení hovorů již může zobrazit tag s frontou i variantou.

4.52.0

Údržba

 • Výměna knihovny pro správu formulářů.

4.51.1

Údržba

 • Údržba kódu pro šablony emailů.
 • Údržba kódu pro potvrzovací dialog.

4.51.0

Údržba

 • Přepsání widgetu pro SMS zprávy.

4.50.2

Opravy

 • Přidány překlady.

4.50.1

Nové funkcionality

 • Nastavení CDR cest je načítáno dynamicky podle nastavení.

4.50.0

Údržba

 • Přepsání předdefinovaných SMS zpráv.

4.49.0

Údržba

 • Kompletní přepsání zobrazování tásků.

4.48.1

Opravy

 • Opraveno stahování reportů

4.48.0

Opravy

 • Uživatel může stáhnout/přehrát jen nahrávky, ke kterým má povolení. [#347]

4.47.1

Údržba

 • Změna názvu deploy scriptu.

4.47.0

Nové funkcionality

 • Stahování reportů umožňuje filtrování dle cesty hovoru.

4.46.4

Opravy

 • Opravena změna velikosti widgetů. [#338]

Nové funkcionality

 • Widget pro stahování reportů umožňuje otočit časové rozmezí pro získání reportu mimo pracovní dobu.

4.46.3

Opravy

 • Opravena chyba při zobrazování jména osoby v CRM tásku.

Nové funkcionality

 • Hodnocení agentů automaticky přepočítává váhy dle dostupných bodů

4.46.2

Opravy

 • Email se aktualizuje při změně přiřazené osoby.

4.46.1

Opravy

 • Při zobrazení tásku se jméno zákazníka zobrazí vždy když je nějaký zákazník přiřazen a bude se ihned aktualizovat.

4.46.0

Nové funkcionality

 • Operátorská aplikace umožňuje zakázat stahování nahrávek pomocí integračního nastavení.

4.45.2

Opravy

 • Výběr barvy v nastavení widgetu se již zobrazuje nad ostatními prvky.

4.45.1

Opravy

 • Opravena chyba ve filtru dle agenta ve widgetu tásk fronty.

4.45.0

Nové funkcionality

 • Operátorská aplikace informuje UCS o původu akce s hovorem.

4.44.0

Nové funkcionality

 • Nastavení softwarového telefonu umožňuje změnit vyzváněcí znělku.

4.43.5

Nové funkcionality

 • Integrační nastavení umožňuje zapnout opožděné odesílání požadavků jako ochranu před přetížením systému.

4.43.4

Údržba

 • Opraveno sestavení aplikace.

4.43.3

Nové funkcionality

 • Pokud si jiný agent převezme aktuálně používaný telefon, zobrazí se uživateli notifikace.

4.43.2

Opravy

 • Opravena počáteční hodnota políčka pro datum a čas.

4.43.1

Opravy

 • Opravena chyba s hodnotou políčka pro datum a čas.

4.43.0

Nové funkcionality

 • Stáhování reportů
 • Přidána podpora pro report průchodu ústřednou

4.42.9

Opravy

 • Uživatelovo nakonfigurované externí číslo nepřepíše párovaný telefon.

4.42.8

Opravy

 • Operátorská aplikace již informuje aplikace třetích stran o novém hovoru, který vznikl přesměrováním.

4.42.7

Opravy

 • Tlačítko telefonu v supervizorském ovládání se již nezaplouvá pod ostatní objekty.

4.42.6

Opravy

 • Oprava instalace statických souborů.

4.42.5

Nové funkcionality

 • Při vytváření tásku z emailu se automaticky předvyplní stav, přiřazený agent a fronta. Zároveň se u tásku zobrazí zákazník.

4.42.4

Opravy

 • Záložka s hodnocením v seznamu hodnocení agentů se neotevře pokud uživatel kopíruje telefonní číslo.

4.42.3

Opravy

 • AutoSpy modal výška, vyhledávací pole [#326]
 • Zobrazení e-mailu ve sloupci "od" v řadě. [#327]

4.42.1

Opravy

 • Obnovení relace při přihlášení na jinhého uživatele již bude používat původního uživatele. Přepsání nastavení původního uživatele by již nemělo nastat. [#320]

4.42.0

Nové funkcionality

 • Pracovní záznamy tásků (čas zpracování tásku)

4.41.0

Nové funkcionality

 • Operator API ve state funkci předává nový parametr softPhoneActiveInThisInstance, který říká, zdali je v aktuálně spuštěné operátorské aplikaci spuštěný SoftPhone.

4.40.1

Opravy

 • Email, který nemá kontaktní adresu již nezpůsobí chybu aplikace.
 • Jméno přiřazené osoby k emailu se zobrazuje již i pro odchozí emaily.

4.40.0

Opravy

 • Tlačítko pro otevření historie hovorů v horním menu je viditelné ve výchozím stavu. [#319]

Nové funkcionality

 • Detail emailu zobrazuje kromě id zákazníka i jeho jméno. [#321]
 • Detail hodnocení zobrazuje navíc datum a kontakt interakce (hovoru) pokud je informace dostupná. [#323]

4.39.7

Nové funkcionality

 • Widget Poznámka umožňuje vybrat mezi více možnostmi velikosti textu.

4.39.6

Opravy

 • Pořadí elementů pro výběr barvy widgetu a doporučeného odstínu byl prohozen aby se doporučený odstín neskryl pod výběr barvy.

Nové funkcionality

 • Výchozí velikost textu v některých widgetech byla snížena ze 40 na 36.
 • Výběr barvy widgetu má několik předdefinovaných doporučených barev.

4.39.5

Opravy

 • 'První připravení' zobrazuje pouze čas.

4.39.0

Opravy

 • Textové pole pro počet klonovaných widgetů umožní vložit jakýkoliv text. Pokud tento text nebude číslo, objeví se upozornění.
 • Operátorská aplikace nepřeskočí na první záložku pokud se otevře lead.

Nové funkcionality

 • Widgety mohou být zkopírovány do schránky a následně vloženy pomocí Ctrl + C/V.

4.38.1

Opravy

 • Klonování widgetů udrží jejich pořadí.

4.38.0

Nové funkcionality

 • Supervizorské ovládání [#316] [!508]
 • Uživatel může být přidán do (odebrán ze) všech zobrazených front.
 • Fronta může být přidělena (odebrána) všem zobrazeným uživatelům.

4.37.0

Opravy

 • Uživatelské prostředí v nastavení email filtru bylo upravené.

Nové funkcionality

 • Historie hovorů udržuje obarvené všechny záznamy, u kterých byl přehrán záznam místo původního pouze posledního záznamu.
 • Zamlžení widgetu bylo odstraněné při odemčeném nastavení aplikace.

Údržba

 • Přejmenování
 • Stav front -> Stav front (dlaždice)
 • Statistiky agenta -> Statistiky agenta (dlaždice)

4.36.1

Opravy

 • Ikona pro hodnocení v historii hovorů již není neviditelná ve tmavém režimu.
 • Opraveny barvy telefony a operátora v přehledu agentů pro tmavý režim.
 • Řazení operátorů již nebere ohled na důvod stavu pro jiné stavy mimo AUX.

4.36.0

Opravy

 • Číslo linky je odděleno mezerou od doby volání. Nebudou již splývat.

Nové funkcionality

 • Přehled agentů umožňuje zobrazit tým, celkový login čas a čas prvního přepnutí do stavu "připraven"

4.35.0

Opravy

 • Formátovaný text je již v seznamu tasků vykreslován.

Nové funkcionality

 • Historie hodnocení zobrazuje pouze vlastní hodnocení pro nesupervizorské uživatele.
 • Automatické odhlášení je možné vypnout pomocí integračního nastavení.

4.34.0

Nové funkcionality

 • Widget pro odchozí frontu (kampaň) umožňuje nastavit zobrazovaná metadata. Pokud lead tyto metadata obsahuje, budou zobrazena v řádku s leadem. [#303]
 • Detail hovoru zobrazuje i délku nahrávky (pokud byl hovor nahráván). [#302]
 • Historie hodnocení zobrazuje datum a kontakt interakce. [#298]

4.33.3

Nové funkcionality

 • Reportování nálady volaného po odchozím hovoru přes kampaň může být vypnuto pomocí nastavení fronty. [#294]

4.31.3

Opravy

 • Aplikační nastavení již neresetuje změny.

4.31.0

Nové funkcionality

 • OperatorAPI umožňuje testovat zvuková zařízení používané pro soft phone. Metody pro test: window.ucsOperator.testOutputDevice(), window.ucsOperator.testRingDevice()
 • OperatorAPI metoda state vrací parametr device.isSoftPhone (boolean), který říká zdali registrovaný telefon je soft phone nebo fyzický telefon.

Údržba

 • Upgrade knihovny 'react-localized-datetime'

4.30.0

Opravy

 • Počet zvednutých hovorů (a jiné statistiky front) se již synchronizují i pro uživatele, kteří nejsou přiřazeni do žádné fronty.
 • Načítání tásků ve widgetu opraveno.
 • CRM vyhledávání v horním menu již otevírá správné záznamy.

Nové funkcionality

 • Může být vytvořena reference na hovor (stejně jako CRM osoba / email / task).

4.29.2

Opravy

 • Datum a čas jsou v historii hovorů lokalizovány podle nastaveného jazyka.
 • Widgety již nepřeskakují na náhodná místa při editaci widget nástěnky.
 • Kontextové menu pro našeptávání hovoru se již nezobrazuje uživatelům bez ACL (monitor/control).
 • Widget pro automatický spy hovoru již v konfiguraci nabízí pouze aktivní a viditelné agenty.

Nové funkcionality

 • Widget s odchozí frontou umožňuje zobrazovat pouze aktivní leady.

4.29.1

Opravy

 • Offline tlačítko bliká pokud je tak nastaveno v nastavení.

Nové funkcionality

 • Odstavec naformátovaný jako "kód" je zvýrazněn.

4.29.0

Nové funkcionality

 • Filtrování emailů bylo přepsáno tak aby bylo více intuitivní a kompaktní. Zároveň by tato úprava měla vyřešit problém s resetováním filtru při otevření emailu.

4.28.3

Nové funkcionality

 • Změna stavu agenta zaznamenává kdo inicioval tuto změnu. (uživatel, apliakce 3. strany, ...)

4.28.2

Údržba

 • Aktualizována databáze aktuálních verzí prohlížečů.

4.28.1

Opravy

 • Opravena nedostupnost některých agentů v supervizorském ovládání.

4.28.0

Opravy

 • Opravena šířka výběru agentů podle týmu.

Nové funkcionality

 • Přidána možnost reportovat chybu.

4.27.0

Nové funkcionality

 • Výběr agenta v editaci tásku je rozdělený na aktivní a neaktivní agenty.
 • Při přidání všech agentů z týmu je možné zvolit přidávání pouze aktivních agentů.
 • Filtr na tásky byl přenesen do hlavičky tabulky a umožňuje detailnější filtrování a řazení.
 • Poznámku v historii změn tásku je možné upravit.

4.26.3

Nové funkcionality

 • Historie hovorů umožňuje kopírovat metadata kliknutím myši.

4.26.2

Nové funkcionality

 • Historie hovorů zobrazuje poznámku z interakce.

4.26.1

Opravy

 • Přepojení do fronty z kontaktního adresáře se již nepřepojí s konzultací pokud je nastaveno slepé přepojení.

4.26.0

Nové funkcionality

 • Supervisor může změnit přiděleného agenta k emailu z email záložky. Jediné kdy není možné změnit agenta je pokud byl email otevřen z widgetu email fronta, která je nakonfigurovaná jako agentská.
 • Na dodatečných kontaktech může být vynuceno přesměrovávání na slepo / s konzultací.

4.25.4

Opravy

 • Mailová šablona může být prázdná aby bylo možné vytvářet šablony, které mají pouze přílohy.
 • Úprava CRM interakce uloží metadata.

4.25.3

Opravy

 • CRM tasky jsou správně načteny při zobrazení osoby.
 • Filtrační tlačítko a tlačítko pro obnovení jsou správně zarovnány ve filtru historie hovorů.

Nové funkcionality

 • Widget pro zobrazení sdílených dat podporuje proměnnou USER_ID.

4.25.2

Opravy

 • Fronty se ve výběru front řadí podle typu.

4.25.1

Opravy

 • Kurzor po najetí na CRM referenci má výraznější ikonu aby bylo intuitivnější, že se hodnota reference z po kliknutí zkopíruje do schránky. Následně může být vložena pomocí Ctrl + V.

4.25.0

Opravy

 • Při posílání e-mailu z tásku má výběr frontu a adresáta větší prostor pro kliknutí mimo dropdown aby bylo možné ho zavřít bez zavření modalu.
 • Komentář úpravy tasku se smaže z formuláře po uložení úprav.

Nové funkcionality

 • Kategorie tasku může být odebrána.
 • Stav front může zobrazovat průměrný čas hovorů za měsíc.

4.24.1

Opravy

 • Nastavení kanálů není přepsáno změnami ostatních agentů.

4.24.0

Opravy

 • Lze přepínat mezi Připojit/Přepsat v důvodu volání.
 • Důvod volání se otevře po přesměrování hovoru.

Nové funkcionality

 • Při výběru agentů podle týmu se týmy řadí podle abecedy a jsou seskupeny podle skupiny.

4.23.5

Opravy

 • Aplikace je lépe přizpůsobená zobrazení jako widget v SalesForce.
 • Místo kontroly, jestli SSO token provider je přímo "SalesForce" se nyní tlačítka v horním menu a menu s taby skrývají podle toho, zdali existuje tab pojmenovaný stejně jako právě SSO token provider. Tento tab je zároveň automaticky otevřen.

4.23.4

Opravy

 • V historii hovorů byla přidána mezera nad zaškrtávacími políčky ve filtru.
 • Opravena chybná konverze času ve widgetu pro stahování repotů.

4.23.3

Opravy

 • Supervisorský přehled agentů opět zobrazuje čas strávený v AUX důvodech.

4.23.2

Opravy

 • Aplikace již nespadne uživatelům, kteří nejsou přiřazeni v žádném týmu.

4.23.0

Opravy

 • CRM
 • Tlačítko "zpět" v levém horním rohu se nezobrazuje pokud neexistují jiné osoby, které by bylo možné vybrat a tedy tlačítko nemá žádný efekt.
 • Tlačítko "zpět" obsahuje text "Výběr osoby" které lépe indikuje význam tlačítka.
 • Zbytečný scrollbar v supervisorském ovládání byl odstraněn.
 • Multiple queues in call history has contrasting background while using dark mode.
 • Historie hovorů
 • Opravena barevná nečitelnost u hovorů, které procházely více než jednou frontou. Tato chyba se projevovala v dark módu.
 • Design filtru byl upraven.
 • Sloupeček CRM byl přejmenován na Info protože nyní obsahuje i odkaz na detail hovoru.

Nové funkcionality

 • CRM záložka s osobou a seznam CRM osob umožňuje sloučení 2 osob. Sloučení převede tásky, kontakty a interakce na zvolenou osobu a původního osobu smaže.
 • Historie hovorů
 • Je možné filtrovat na základě spojení/nespojení hovoru.
 • Historie hovorů se nenačítá automaticky po každém novém hovoru. Namísto toho se zvýrazní tlačítko indikující, že uživatel může historii aktualizovat. Díky tomu se s historií hovorů lépe pracuje, protože se sama neustále nenačítá.
 • Supervisorský přehled agentů
 • Je možné zobrazit průměrný čas v ACW stavu.
 • Ikony, které souvisí se stavem agenta, jsou obarveny právě dle souvisejícího stavu.
 • Adresář umožňuje přidávat duplicitní záznamy.
 • V detailu hovoru nyní cesta hovoru zobrazuje mnohem detailnější informace o tom, co se s hovorem dělo.
 • Agentský stav "Připraven" umožňuje zapínaní a vypínaní specifických kanálů (příchozí hovory, e-maily, tásky, chat, dialer).

4.22.4

Opravy

 • Email zobrazuje šablony i pokud je otevřen z tásku.
 • Opraveno stahování emailových příloh.

Nové funkcionality

 • Historie hovorů má tlačítko "Obnovit" místo automatického obnovování, které bylo nepřívětivé při velkém počtu hovorů.

4.22.3

Opravy

 • Aplikace preventivně obnoví přihlášení před načtením emailu, aby nedošlo k selhání jeho načtení.

4.22.2

Opravy

 • Historie hovorů zobrazuje poslední frontu pokud byl hovor přepojován mezi frontami.

Nové funkcionality

 • Při přehrávání nahrávky se zobrazí zvuková vlna hovoru.
 • Nová komponenta umožňující zobrazení seznamu CRM osob a vyhledávání podle jména.

4.22.1

Opravy

 • AUX stav má výchozí šedou barvu pokud nemá vybraný důvod volání nastavenou barvu.

4.22.0

Nové funkcionality

 • Nastavení při sestavení aplikace bylo odebráno a aplikace tím byla sjednocena pro všechny produkce.
 • Nastavení akce po kliknutí na číslo v historii hovorů bylo přemístěno do uživatelského nastavení.
 • Byl přidán modal s informacemi o operátorské aplikaci. Odkaz pro otevření je v hlavním menu.
 • Výběr všech agentů v určitém týmu ve stahování reportů nyní agenty přidá místo nahrazení již vybraných.

4.21.0

Nové funkcionality

 • Aplikace přehraje upozorňující zvuk pokud je automaticky přijatý hovor.

4.20.2

Opravy

 • Aplikace nespadne pokud se uživatel pokusí přidat agenta do fronty, ke které nemá oprávnění.

Nové funkcionality

 • Po najetí myší na tlačítko pro vytáčení se zobrazují nápověda pro klávesové zkratky.

4.20.1

Opravy

 • Aplikace nespadne pokud parametry onDeviceOptionsChange a onSelectedDeviceChange nejsou nastaveny v konfiguraci.

4.20.0

Opravy

 • Notifikace o počtu čekajících volajících zmizí pokud se agent přepne z AUX stavu do nějakého jiného.

Nové funkcionality

 • Hovor je možné ovládat pomocí F kláves (viz dokumentace).
 • Hovor může být přijat přímo pomocí tlačítka v systémové notifikaci.

4.19.0

Nové funkcionality

 • Informace o dostupných vstupních a výstupních zařízeních (reproduktory/mikrofony), které následně používá SoftPhone a jejich vybrání může být provedeno přes API.
 • Upraveno grafické rozhraní práce s šablonami v supervisorském ovládání pro lepší uživatelskou přívětivost.
 • AUX stav může zobrazovat AUX důvod místo "Nepřipraven" (nastavitelné v uživatelském nastavení).
 • Z historie hovorů je možné si zobrazit detail hovoru.
 • Tlačítko pro hodnocení agenta může být skryto v uživatelském nastavení.

Známé chyby

 • Aplikace může spadnout pokud parametry onSelectedDeviceChange a onDeviceOptionsChange nejsou nastaveny v konfiguraci.
 • opraveno ve verzi v4.20.1

4.18.4

Nové funkcionality

 • Agentovi se zobrazí chybová hláška pokud se SoftPhone nemůže připojit k ústředně.

4.18.0

Nové funkcionality

 • Pokud je v metadatech hovoru nalezen nastavený klíč, je zobrazen pouze odkaz na externí CRM namísto UCS µUCS.

4.17.4

Nové funkcionality

 • Upraven způsob skrývání agentů ve skrytých AUX důvodech.

4.17.3

Opravy

 • Opraveno skrývání offline agentů.

4.17.2

Opravy

 • Opraveno skrývání offline agentů.

4.17.1

Opravy

 • Osoba, která nemá data již nezpůsobuje chyby.

Nové funkcionality

 • Widget Tlačítko podporuje nový formát šablon a šablony, které neobsahují žádný další text.
 • CRM se neotevře pokud je tak nastaveno na hovoru.

4.17.0

Nové funkcionality

 • Supervizorský pohled umožňuje změnu velikosti písma.

4.16.0

Nové funkcionality

 • Kniha kontaktů
 • Fronta je obarvena podle toho, kolik je v ní dostupných agentů.
 • Parametr "Zobrazit fronty v knize kontakty při přepojování" byl odstraněn z uživatelského nastavení protože je nyní nastaven na agentově týmu.
 • Dodatečné kontakty jsou také odstraněny z nastavení, protože jsou také nastaveny na agentově týmu.

4.15.3

Opravy

 • Průměrný čas přichozích/odchozích hovorů je zobrazován jako čas místo počtu sekund.

4.15.2

Opravy

 • CRM záložka se automaticky zavře pokud je hovor zrušen/zavěšen.

4.15.1

Nové funkcionality

 • Widget "Statistiky agenta" umí zobrazit průměrný čas příchozích/odchozích hovorů

4.15.0

Nové funkcionality

 • Supervisorský pohled
 • Offline agenti mohou být skryti.
 • Kontakty v adresáři nemusí být čísla.

4.14.0

Nové funkcionality

 • Výběr front řadí fronty abecedně.
 • Supervisorské ovládání
 • Filter může být skryt.
 • Objeví se stránkování pokud počet buněk překročí nastavený limit, což způsobuje problémy s výkonem.
 • Suspendace (aktivace) agenta ve všech frontách nebo všech agentů ve frontě se používá pomocí 2 tlačítek místo zaškrtávátka.
 • Úprava designu stavu agenta.

4.13.0

Opravy

 • Menu se již vždy zobrazuje nad widgety.

Nové funkcionality

 • AUX důvod v supervisorském pohledu zčervená, pokud je v něm agent déle než nastavený limit.
 • Výběr CRM osoby může mít alternativní tabulkový vzhled, který může být navíc nakonfigurován metadaty fronty.

4.12.1

Nové funkcionality

 • Úprava designu nastavení filtru pro zahrnutí/vyloučení svátků ve stahování reportů

4.12.0

Opravy

 • Opravena barva ikony hovoru v historii volání.

Nové funkcionality

 • Widget pro stahování reportů umožňuje filtrovat podle tříd svátků.

4.11.2

Opravy

 • Přidány texty do nastavení widgetu Statistiky agenta.

4.11.1

Nové funkcionality

 • Widget Stav sdílených dat umožňuje zadat cestu k datům.

4.11.0

Nové funkcionality

 • Widget Statistiky agenta umožňuje zobrazit dlouhodobé (měsíční) statistiky (ne/přijaté hovory, doba hovorů, doba vyzvánění, doba ACW).

4.9.6

Opravy

 • Tlačítko pro uložení tásku při jeho úpravě bylo přemístěno nad editační formulář pro zpřehlednění a seskupení ovládacích prvků (začátek editace, přerušení editace, uložení).
 • Úprava tásku se již nemůže dostat do napůl editačního napůl zobrazovacího stavu.
 • Widget Stahování reportů
 • Výběr agentů podle skupiny nevybere první skupinu (System) pokud agent opustí výběr bez vybrání konkrétní fronty.

4.9.5

Nové funkcionality

 • Přehled agentů umožňuje supervisorům ukončit hovory.
 • Widget Stahování reportů umožňuje filtrování podle skupin.

4.9.2

Opravy

 • Opraven widget Příchozí fronta, který způsoboval fatální chybu pokud barva v metadatech nebyla v HEX formátu.

4.9.0

Opravy

 • Přihlášení je nyní lokalizováno podle nastavení operátorské aplikace.

Nové funkcionality

 • Klonování agentů umožňuje nastavit viditelnost a založit softwarový telefon. #174, #163
 • Widget Příchozí fronta zobrazuje štítky hovorů podle metadat hovoru. #148

4.8.1

Opravy

 • Opraveno zobrazování agentů z jiných týmů (ke kterým agent nemá oprávnění). #172

4.8.0

Nové funkcionality

 • Je možné smazat více vybraných widgetů najednou pomocí kontextového menu.
 • Přidán widget umožňující zobrazovat sdílená data.

4.7.0

Nové funkcionality

 • SoftPhone hlasitost může být upravena pomocí nastavení, které se zobrazí po kliknutí na ikonu sluchátek v horní liště.
 • V supervisorském přehledu se se zobrazuje indikátor, pokud telefon není registrovaný v ústředně.

4.5.2

Opravy

 • Ikona v notifikaci o příchozím hovoru se již zobrazuje správně.
 • Pouze aktivní a veřejní agenti se zobrazují v chatu.

4.5.1

Opravy

 • Opraveno SoftPhone vyzvánění, které bylo způsobeno načítáním mp3 souboru ze špatné adresy.

4.5.0

Nové funkcionality

 • Zobrazí se systémová notifikace pokud začne vyzvánět hovor.

4.4.20

Nové funkcionality

 • Je možné nastavit na email frontě, že pokud agent vloží text do odpovědi, vloží se bez formátování.

4.4.18

Opravy

 • Opraven nejdéle čekající volající v widgetu Stav front.
 • Opraveno řazení v supervisorském přehledu.

Nové funkcionality

 • Widgety mají kontextové menu v editačním režimu. Umožňuje naklonování a smazání widgetu.

4.4.16

Nové funkcionality

 • Obnoven původní hovor při přepojování.

4.4.2

Nové funkcionality

 • Je možné nastavit barvy stavu agenta.

4.3.4

Nové funkcionality

 • Neveřejní agenti nejsou zobrazováni v supervizorském přehledu.

4.2.0

Opravy

 • Událost o zavěšení hovoru poslaná pomocí operátorského API má správný čas ukončení hovoru.
 • Seřízena komunikace mezi instancemi aplikace pro zajištění pouze jednoho aktivního SoftPhonu.

Nové funkcionality

 • Přidána kontrola zvuku a mikrofonu SoftPhonu.

4.1.0

Nové funkcionality

 • Widget Tlačítko může být nastaven aby posílal události do UCS.

4.0.8

Opravy

 • Opraveno zastavování SoftPhone telefonu pokud se uživatel přihlásil v jiné záložce.

3.33.0

Nové funkcionality

 • Widget Stahování reportů umožňuje stáhnout opakovaná volání.

3.29.0

Nové funkcionality

 • Seznam emailů a záložka s konkrétním emailem zobrazují prioritu emailu.

3.28.2

Opravy

 • Opraveno počítání odchozích ztracených hovorů.
 • Historie hodnocení již zobrazuje správný čas.

3.28.0

Nové funkcionality

 • Šířka pravého menu může být nastavena.

3.27.0

Nové funkcionality

 • Přehraje se zvuková notifikace při příchozí zprávě v interním chatu.

3.26.0

Nové funkcionality

 • Metadata tasků mohou být nastavena na různé typy vstupů nebo tlačítko.
 • Widget Přiřazení tasku umí filtrovat a řadit zobrazené tásky.
 • V editačním módu může být widget přidán na volné místo pomocí dvojkliku.
 • Historie hodnocení agentů může být řazena podle data a agenta.

3.25.0

Nové funkcionality

 • Řešení tásku a poznámka může být upravena pomocí editoru, který umožňuje formátovaný text. Zároveň je možné aplikovat připravenou šablonu.
 • U poznámky může být zakázána editace pokud jsou tásky importovány z jiného zdroje.

3.24.0

3.23.1

Opravy

 • Interakce v CRM se již aktualizuje po úpravě.
 • Příjemce emailu může být přidán ručně.

3.23.0

Nové funkcionality

 • CRM interakce jsou nyní v tabulce pro lepší zarovnání sloupečků