Instalace UCS

Před instalací je nutné nastavit časovou zónu OS, aby byla správně nastavena při následné instalaci PostgreSQL!
Pokud má UCS odesílat e-maily, pak také naistalovat SMTP server (např. Postfix).

  • Aplikace jsou dostupné na adresách:

    • Administrace: https://adresa-serveru/admin/
    • Operátorská aplikace: https://adresa-serveru/operator/
  • Prvotní nastavení