Komunikace

DHCP Option 66

Pro funkční auto-provisioning je potřeba nastavit na DHCP serveru Option 66 (TFTP server name)

DHCP Option 66 musí být type String/Text

Služby poskytované ústřednou

Následující služby poskytuje UCS. Na firewallech se tedy zřizují prostupy směrem na UCS, komunikaci zahajují IP telefony, uživatelé, telefonní operátoři, externí IS, atd.

Port Protokol Směr zahájení kom. Služba Využívá Účel
22 tcp * -> IP UCS SSH administrátoři správa
53 udp * -> IP UCS DNS IP telefony XML služby na IP telefonech
67 udp * -> IP UCS DHCP IP telefony přidělení IP adresy
69 udp * -> IP UCS TFTP IP telefony provisioning
80 tcp * -> IP UCS HTTP administrátoři, operátoři, IP telefony přesměrování na HTTPS
123 udp * -> IP UCS NTP IP telefony synchronizace času
443 tcp * -> IP UCS HTTPS administrátoři, operátoři, IP telefony správa, využívání telefonie
514 udp * -> IP UCS Syslog IP telefony logování
3478 udp * -> IP UCS STUN/ICE Webové softphony detekce NAT
5060 udp * -> IP UCS SIP IP telefony, PBX trunky spojování hovorů
5061 tcp * -> IP UCS SIP/TLS IP telefony, PBX trunky spojování hovorů
10000-20000 udp * -> IP UCS RTP IP a SW telefony, PSTN a PBX trunky přenos hlasu a obrazu

Služby využívané ústřednou

Následující služby využívá UCS. Na firewallech se tedy zřizují prostupy směrem z UCS, komunikaci zahajuje UCS směrem k telefonům, telefonním operátorům, do externích IS, do Microsoft Active Directory, atd.

Port Protokol Směr zahájení kom. Služba Cílový systém Účel
53 udp IP UCS -> * DNS DNS společnosti (např. AD) nebo v Internetu aktualizace OS
80 tcp IP UCS -> * HTTP Internet aktualizace OS
123 udp IP UCS -> * NTP NTP společnosti (např. AD) nebo v Internetu synchronizace času
443 tcp IP UCS -> * HTTPS informační systémy, Internet integrace, aktualizace OS
514 udp IP UCS -> * Syslog Log server (např. Kibana/Logstash atp.) logování
5060 udp IP UCS -> * SIP IP telefony, PBX trunky spojování hovorů
10000-20000 udp IP UCS -> * RTP IP telefony, PSTN a PBX trunky přenos hlasu a obrazu