Klapky

Vnitřní linky na které je možné volat se nazývají klapky. Pod číslem klapky se pak podle nastaveného typu provede daná akce, např. začne vyzvánět konkrétní telefon, přehraje se hláška, volající vstoupí do fronty call centra.

Typy klapek

Ikona Typ Popis
phone Phone Klapka na telefonu
voicemail Voicemail Záznamník pro nahrání vzkazu
voicemailmain Voicemail access Přístup do záznamníku pro přehrání vzkazu
disa DISA Vytáčení čísel prostřednictvím ústředny
ivr IVR Hlasová nabídka
queue Queue Fronta call centra
transformation Transformation Manipulace s čísly volajícího a volaného
playback Playback Přehrání hlášky
application Application Aplikace Asterisku
confbridge MeetMe conference Telekonferenční místnost
timeroute Time route Časově podmíněné směrování
switch Switch Směrování hovorů na základě proměnných
fax FAX Virtuální FAX server