Přeskočit na hlavní obsah

Neprodukční prostředí

Licence UCS umožňuje vytvoření libovolného počtu neprodukčních prostředí (vývojové, testovací, stage, atp.). Pro tato prostředí jsou licence poskytovány zdarma ve stejném rozsahu jako pro produkční prostředí.

Přenos dat

Většinou se provádí synchronizace nastavení směrem z produkčního na neprodukční prostředí.

Na cílovém prostředí lze využít SQL script /etc/ucs/migrate.sql, který je automaticky volán při použití příkazu ucs-db-restore.

BEGIN;
UPDATE config SET val = 'ucs-test.zakaznik.cz' WHERE key = 'HOSTNAME';
UPDATE users SET password = 'plain$ucs';
UPDATE trunks SET host = '10.20.30.40';
UPDATE incoming SET pattern = '222333XXX' WHERE trunk_id = 1;
UPDATE outgoing SET caller_prefix = '+420222333' WHERE trunk_id = 1;
COMMIT;

Příprava dat

Na produkčním prostředí se provede dump DB. Následně se zabalí do archivu společně se zvukovými soubory.

#!/bin/bash

cd /
ucs-db-dump -x prod.sql
tar cfz prod.tar.gz \
prod.sql \
var/lib/asterisk/sounds \
var/lib/asterisk/_sounds \
var/lib/asterisk/_moh \
var/lib/asterisk/moh*

Obnovení dat

Na neprodukčním prostředí se rozbalí archiv, který přepíše zvukové soubory. Následně se zastaví UCS a příkazem ucs-db-restore se přepíše databáze nastavením z produkčního prostředí. Pokud existuje script /etc/ucs/migrate.sql, pak je automaticky zavolán po nahrání dat z prod.sql.

#!/bin/bash

cd /
tar xf prod.tar.gz
ucs-db-restore prod.sql

Pokud je požadováno zachování testovacích dat (např. CDR, nahrávky, statistiky, atp.), pak je možné navíc zálohvoat data a ty po nahrání produkční konfigurace opět obnovit.

#!/bin/bash

cd /
tar xf prod.tar.gz
ucs-db-dump -d data.sql
ucs-db-restore prod.sql
ucs-psql < data.sql