Voicemail

Tato klapka umožňuje volajícímu zanechat hlasovou zprávu (funkce záznamník). Hlasové zprávy je možné zasílat e-mailem s WAV nebo MP3 přílohou, přehrávat si je zavoláním na klapku typu Voicemail access nebo k nim přistupovat pomocí administračního webového rozhraní (Status → Voicemail messages).

Pozor! Při testování je nutné nahrát alespoň 3 vteřinovou zprávu. Kratší zprávy jsou ignorovány, aby nedhocházelo k zasílání zpráv kdy volající zpárvu nenahraje, ale zavěsí až po pípnutí.

Nastavení

Settings

Parametr Význam
PIN Kód požadovaný po uživateli, pokud si chce poslechnout nahrané zprávy prostřednictvím telefonu.
E-mail Adresa na kerou mají být zasílány e-maily s hlasovou zprávou v příloze jako WAV nebo MP3 formátu.
Attach recording to mail Pokud není zaškrtnuto, tak dorazí pouze e-mail s informací, že je v hlasové schránce nová zpráva.
Delete upon sending Má být zpráva smazána ze serveu po odeslání e-mailem? (pokud je nastaveno)
Always require PIN Má být požadován PIN i po uživatelích, kteří jsou uvedeni jako vlastníci schránky?

User access

Uživatelé uvedení v tomto seznamu mohou přistupovat k poslechu zannechaných zpráv bez zadání PINu (pokud není zaškrtnuta volba Always require PIN). Dále tito uživatelé mohou přistupovat ke zprávám pomocí administračního webového rozhraní.

Tipy

  • Adresa odesilatele e-mailů je nastavena v System → Parameters → Networking → SMTP From address, případně nastavena přímo v System → Parameters → Asterisk → Voicemail general section.
  • Změna formátu souborů zasílaných e-mailem se provádí v System → Parameters → Asterisk → Voicemail general section parametrem format.