Přeskočit na hlavní obsah

Prvotní nastavení

Administrace: https://adresa-serveru/admin/

Webový (ssl) certifikát

UCS používá ve výchozím nastavení Nginx. Vyměňte příslušné soubory Vaším certifikátem:

  • /etc/ssl/ucs.key
  • /etc/ssl/ucs.crt

Načtěte nové nastavení:

systemctl reload nginx

SIP a STUN

___MENU Admin Menu → System → Parameters → (záložka) Servers

Příklad nastavení:

  • SIP over WebSocket URL: wss://pbx.insoft.cz/sip
  • STUN servers: stun:pbx.insoft.cz:3478

Asterisk

___MENU Admin Menu → System → Parameters → (záložka) Asterisk

Aby fungovaly softwarové telefony je potřeba vyplnit:

  • DTLS CA certificate
X509v3 Key Usage: critical
Digital Signature, Certificate Sign, CRL Sign
  • DTLS key and certificate
X509v3 Key Usage: critical
Digital Signature, Key Encipherment
warning

DTLS key and certificate - zde je potřeba vlžit privátní klíč s veřejnou částí

Ukázaka nastavení "DTLS key and certificate":

-----BEGIN PRIVATE KEY-----
...
-----END PRIVATE KEY-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
...
-----END CERTIFICATE-----

Networking

___MENU Admin Menu → System → Parameters → (záložka) Networking

warning

Nastavte podle Vaší síťvé topologie.

Příklad:

  • System hostname: pbx.insoft.cz
  • System internal IP: 192.168.123.123
  • System public IP: 31.7.242.2
  • NTP server: 192.168.123.124