Predispozice VMware

Tato stránka popisuje základní nastavení VMware virtual machine, tak aby bylo dosaženo, co nejmenšího omezení ze strany virtializační platformy.
Tento návod je vhodný pro nastavení UCS, není vhodné jej praktikovat plošně.

TLDR:

Vypněte hot plug (vCPU, RAM)
vCPU - plná rezervace
RAM - plná rezervace
Disk: Paravirtual (SCSI), Thick provisioned
Síť: VMXNET3
omezte počet virtual hardware na nezbytné minimum
Guest: nainstalujte poslední verzi open-vm-tools

Referenčí dokumenty

Dokumentace pro verzi VMware 7.x a 8.x

 1. vsphere-esxi-vcenter-server-80-performance-best-practices.pdf
 2. vsphere-esxi-vcenter-server-70U3-performance-best-practices.pdf

Hostitel (HW + BIOS)

 • Always enable hyper-threading, and do not overcommit CPU
  • výkon 1 CPU core NENÍ rovno 1 thredu, thread může paralelně zpracovat omezenou sadu instrukcí!
 • BIOS Power Management Mode: Maximum Performance
 • CPU Power and Performance Management Mode: Maximum Performance
  • Processor Settings: Turbo Mode enabled
  • Processor Settings: C States deactivated

Základní výtah nastavení

Používejte:

RAM

#!/bin/bash

# -m show output in mebibytes
free -m

Výstup:

        total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      15857    7658     854    1201    7344    6689
Swap:      1955      0    1955

V tomto případě nastavte rezarvaci RAM na 15857 MB

vCPU

Nastavte plnou rezervaci pro vCPU.

VMware Tenant:
Jak zjistit potřebnou rezervaci CPU?

#!/bin/bash
grep -E "cpu MHz|model name" /proc/cpuinfo

Výstup:

model name : Intel(R) Xeon(R) Gold 6326 CPU @ 2.90GHz
cpu MHz   : 2893.203
model name : Intel(R) Xeon(R) Gold 6326 CPU @ 2.90GHz
cpu MHz   : 2893.203
model name : Intel(R) Xeon(R) Gold 6326 CPU @ 2.90GHz
cpu MHz   : 2893.203
model name : Intel(R) Xeon(R) Gold 6326 CPU @ 2.90GHz
cpu MHz   : 2893.203

Z výše zmíněného výstupu známe:
Počet jader = 4
Base frekvence = 2,9Ghz

Minimální alokace:
Min. alokace Ghz = počet jader * base frekvence
V tomto případě je potřeba alokovat minimálně 11,6 GHz(4 * 2,9 = 11,6 GHz).

Pokud započítáme overhead pro hostitel a je použita Turbo Frekvnce, zřejmě bude vhodné alokovat více. Teoretické maximum je počet jader * turbo frekvence Z výše zmíněnhé příkladu: Intel Xeon Gold 6326 Turbo frekvecnce je 3,5GHz
Teoretický peak je tedy: 3,5 * 4 = 14GHz

Síťové karty

Používejte:

 • VMXNET3
  • Virtual Network Interrupt Coalescing
   • ethernetX.coalescingScheme to disabled
    • komunikcae "uvnitř" defaultně nepoužívá Coalescing
   • zvýší CPU utilization!
   • sníží latence na síti
   • vhodné nastavit na "vstupním VM"

Disky

Při alokaci disků používejte:

 • Thick provisioned - Eager zeroed
  • Prvotní alokce je pomalejší
 • Paravirtual (SCSI)