Aktivní hovory

Seznam probíhajících hovorů v ústředně. Červeně jsou označeny nespojené hovory, zeleně spojené hovory. Pokud je dohledáno jméno volajícího nebo volaného, pak je zobrazeno v horním řádku, telefonní číslo pak ve spodním řádku. Přepínači v horní části widgetu lze filtrovat spojené, resp. nespojené hovory z výpisu.

Aktivní hovory

Nastavení

Skupiny

Výběr skupin pro které se mají zobrazovat hovory. Každý hovor je zařazen do skupiny podle zdrojové a cílové části (např. trunk, IVR, fronta, telefon, atd.). Pokud alespoň zdrojová nebo cílová část (číslo) hovoru patří do jedné z vybraných skupin, pak je hovor v přehledu zobrazen. Zde nefunguje logika zobrazení hovorů ve větvi, ale pouze v konkrétně vybraných skupinách.

Spojené

Mají být při prvním zobrazení widgetu zobrazeny spojené hovory?

Nespojené

Mají být při prvním zobrazení widgetu zobrazeny nespojené hovory?