Přeskočit na hlavní obsah

RHEL - Red Hat Enterprise Linux

UCS je podporováno na RHEL verze 8.x, architektury x86_64. Pro instalaci postupujte následovně:

Instalace

  1. Stáhněte Boot iso a spusťte instalaci. Nainstalujte server bez grafického rozhraní, v sekci Base Environment vyberte Minimal Install.

  2. Zaregistrujte RHEL, přidejte repozitáře a nainstalujte UCS:

warning

UCS vyžaduje k běhu postgresql 13 nebo vyšší, proto insoft-repo-rhel8 zapíná modul postgresql 13.

#!/bin/bash

timedatectl set-timezone Europe/Prague
dnf install postfix

subscription-manager register --auto-attach
dnf -y install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
dnf -y install https://repo.insoft.cz/yum/rhel/8/stable/insoft-repo-rhel8/insoft-repo-rhel8-1.0.0-0.x86_64.rpm
dnf repolist
dnf update
dnf install insoft-ucs

RHEL má ve výchozím nastavení zapnutý firewall, proto je nutné povolit přístup ke službám, které poskytuje UCS:

#!/bin/bash

firewall-cmd --permanent --new-service=rtp
firewall-cmd --permanent --service=rtp --set-description="RTP audio and video streams plus STUN/ICE support"
firewall-cmd --permanent --service=rtp --set-short="RTP+STUN"
firewall-cmd --permanent --service=rtp --add-port=10000-20000/udp
firewall-cmd --permanent --service=rtp --add-port=3478/udp
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=rtp
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=sip
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
firewall-cmd --reload

Zamknutí verze UCS

Pokud je vyžadována pravidelná aktualizace OS, ovšem UCS má být aktualizováno pouze na vyžádání, pak je možné zamknout nainstalovanou verzi UCS:

Jednorázová instalace podpory zamykání verzí:

dnf -y install python3-dnf-plugin-versionlock

Zamknutí aktuálně nainstalované verze UCS:

dnf versionlock 'insoft-*'
dnf versionlock 'ucs-*'

Odemknutí pro aktualizaci UCS:

dnf versionlock clear

Kontrola které balíčky jsou zamknuté:

dnf versionlock list

Příklad aktualizací:

# Po prvotní instalaci UCS bylo zadáno:
dnf versionlock 'insoft-*'
dnf versionlock 'ucs-*'

Aktualizace pouze systémových balíčků:

dnf versionlock 'insoft-*'
dnf versionlock 'ucs-*'
dnf update

Aktualizace INSOFT a UCS balíčků (vč. systémových) a jejich opětovné zamknutí:

dnf versionlock clear
dnf update
dnf versionlock 'insoft-*'
dnf versionlock 'ucs-*'
info

RedHad má ve výchozím nastavení 48 hodinovou cache na repozitáře. Pokud chcete nainstalovat verzi, která se ještě nezobrazuje v seznamu, zadejte příkaz dnf clean expire-cache, případně dnf update --refresh.

Pokračujte: Prvotní nastavení