RHEL - Red Hat Enterprise Linux

UCS je podporováno na RHEL verze 8.x, architektury x86_64. Pro instalaci postupujte následovně:

Instalace

 1. Stáhněte Boot iso a spusťte instalaci. Nainstalujte server bez grafického rozhraní, v sekci Base Environment vyberte Minimal Install.

 2. Zaregistrujte RHEL, přidejte repozitáře a nainstalujte UCS:

  UCS vyžaduje k běhu postgresql 13 nebo vyšší, proto insoft-repo-rhel8 zapíná modul postgresql 13.

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  #!/bin/bash
  
  timedatectl set-timezone Europe/Prague
  dnf install postfix
  
  subscription-manager register --auto-attach
  dnf -y install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
  dnf -y install https://repo.insoft.cz/yum/rhel/8/stable/insoft-repo-rhel8/insoft-repo-rhel8-1.0.0-0.x86_64.rpm
  dnf repolist
  dnf update
  dnf install insoft-ucs
  

  RHEL má ve výchozím nastavení zapnutý firewall, proto je nutné povolit přístup ke službám, které poskytuje UCS:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  #!/bin/bash
  
  firewall-cmd --permanent --new-service=rtp
  firewall-cmd --permanent --service=rtp --set-description="RTP audio and video streams plus STUN/ICE support"
  firewall-cmd --permanent --service=rtp --set-short="RTP+STUN"
  firewall-cmd --permanent --service=rtp --add-port=10000-20000/udp
  firewall-cmd --permanent --service=rtp --add-port=3478/udp
  firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=rtp
  firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=sip
  firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
  firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
  firewall-cmd --reload
  

Zamknutí verze UCS

Pokud je vyžadována pravidelná aktualizace OS, ovšem UCS má být aktualizováno pouze na vyžádání, pak je možné zamknout nainstalovanou verzi UCS:

Jednorázová instalace podpory zamykání verzí:

1
dnf -y install python3-dnf-plugin-versionlock

Zamknutí aktuálně nainstalované verze UCS:

1
2
dnf versionlock 'insoft-*'
dnf versionlock 'ucs-*'

Odemknutí pro aktualizaci UCS:

1
dnf versionlock clear

Kontrola které balíčky jsou zamknuté:

1
dnf versionlock list

Příklad aktualizací:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
# Po prvotní instalaci UCS bylo zadáno:
dnf versionlock 'insoft-*'
dnf versionlock 'ucs-*'

# Aktualizace pouze systémových balíčků:
dnf update

# Aktualizace INSOFT a UCS balíčků (vč. systémových) a jejich opětovné zamknutí:
dnf versionlock clear
dnf update (nebo dnf update --refresh /invaliduje cache a stahne nejnovejsi/)
dnf versionlock 'insoft-*'
dnf versionlock 'ucs-*'

RedHad má ve výchozím nastavení 48 hodinovou cache na repozitáře. Pokud chcete nainstalovat verzi, která se ještě nezobrazuje v seznamu, zadejte příkaz dnf clean expire-cache, případně dnf update --refresh.

Pokračujte: Prvotní nastavení