Přeskočit na hlavní obsah

Ubuntu

Hlavní distribuce na které je UCS podporováno. Je vyžadována verze Ubuntu 22.04 Jammy (amd64). Pro instalaci postupujte následovně:

  • Stáhněte serverovou verzi a spusťte instalaci. Nainstalujte pouze OpenSSH server, v sekci Featured Server Snaps nevybírejte žádnou možnost.

  • Stáhněte si instalační balíček INSOFT UCS a nainstalujte jej:

#!/bin/bash

timedatectl set-timezone Europe/Prague
apt install postfix

wget http://repo.insoft.cz/apt/pool/stable/i/insoft-repo-jammy/insoft-repo-jammy_1.0.1-0_all.deb
dpkg -i insoft-repo-jammy_1.0.1-0_all.deb
apt update
apt install insoft-ucs
warning

Ve výchozí instalaci Ubuntu jsou zapnuté unattended-upgrades. Při aktualizaci dochází k výpadku služby, podle aktulizovaných kompoment.

Jak vypnout automatické aktualizace:

#!/bin/bash

apt purge unattended-upgrades
# Pro jistotu, pri opetovne instalaci bude nutne potvrdit prepsani configu
echo "// NO AUTO UPGRADES" > /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades