Obecné termíny telefonie

Termín Význam
ACD fronta kontaktního centra (Automatic Call Distribution)
ACW/Wrap up zpracování agendy hovoru (After Call Work)
AUX stav kdy agent nepřijímá hovory (věnuje se jiné činnosti)
Agent/Operátor uživatel (telefonní linka) obsluhující frontu kontaktního centra
Called/Calling volaná strana, pro kterou je hovor určený (jedná se o konkrétní telefonní číslo)
Caller/Callee volající strana, která iniciuje hovor (vytočí telefonní číslo a čeká na spojení)
Call Forward automatické přesměrování hovoru na jiný telefon
Call Pickup převzetí vyzvánějícího hovoru na jiném telefonu (vnitřní lince)
Call Transfer ruční přepojení hovoru na jiný telefon, Blind: okamžité přepojení, With Consultation/Attended: vč. mezihovoru s osobou na kteoru se přepojuje
CDR přehled proběhlých telefonních hovorů
Dialplan číslovací plán, všechny rozsahy telefonních čísel na které je možné volat
Extension/Klapka vnitřní telefonní číslo (linka) na které je možné volat
External call odchozí nebo příchozí hovor na pobočkovou telefonní ústřednu
FXO analogové telefonní rozhraní, port na bráně do kterého se připojuje státní linka
FXS analogové telefonní rozhraní, port na bráně do kterého se připojuje telefonní přístroj
ISDN digitální telefonní rozhraní, BRI: dva hovorové kanály, PRI nebo E1: 30 hovorových kanálů
Incoming/Inbound příchozí hovor na telefon nebo PBX
Internal call hovor v rámci pobočkové telefonní ústředny
IVR Hlasová nabídka ve které může volající vybrat kam má jeho hovor pokračovat (Interactive Voice Response)
MoH Music on Hold, hudba přehrávaná volajícímu při přepojování nebo vyčkávání v ACD
Outgoing/Outbound odchozí hovor z telefonu nebo PBX
Pattern rozsah telefonních čísel, X zastupuje libovolnou číslici, např. 1XX (rozsah 100 až 199)
Provisioning poskytnutí konfigurace IP telefonu, většinou pomocí TFTP protokolu
PBX Telefonní ústředna (Private Branch eXchange)
RTP Hlasová cesta (Real-time Transport Protocol)
SBC SIP a RTP brána (Session Border Controller) - slouží k oddělení hlasových sítí (aplikační firewall) a ke směrování hovorů
SIP Protokol pro signalizaci (spojování) telefonních hovorů (Session Initiation Protocol)
Trunk slouží k připojení pobočkové telefonní ústředny k veřejné telefonní síti nebo jiné PBX